Інтерв'ю начальника головного управління Пенсійного фонду України в області Ольги Сергіївни Заярнюк

   Як зміни вплинули на розміри пенсій пенсіонерів області?
 
   З 1 травня 2016 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс на  56 грн. (або на 5,2%), з 1074 грн. до 1130 грн.  В залежності від складових пенсійної виплати підвищення у кожного пенсіонера індивідуальне.
   З урахуванням цього та законодавчих змін в області проведено перерахунки пенсій для 358,5 тис. пенсіонерів, або для 86,8%. Підвищення отримали 304,6 тис. осіб (85%), середній розмір якого становить 61,40 грн.
 
   Ольго Сергіївно, як змінився розмір пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій?
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року №656 (зі змінами) мінімальні розміри пенсійних виплат для інвалідів війни та учасників бойових дій встановлені в залежності від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
  У зв’язку  із зміною з 1 травня 2016 року прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1074 грн. до 1130 грн., зазначеній категорії ветеранів також проведено перерахунок, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму.
 
  Розміри їх пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, доплат та без врахування пенсії за особливі заслуги перед Україною зросли на 5,2% (від 92 грн. до 160 грн.) і не можуть бути нижчими :
-         інвалідам війни І групи – 285%,  або це 3220,50 грн. (ріст на 159,60 грн.) ;
-         інвалідам війни ІІ групи – 255%, або це 2881,50 грн. (на 142,80 грн.);
-         інвалідам війни ІІІ групи – 225%, або це 2542,50 грн. (на 126,00 грн.);
-         учасникам бойових дій – 165%,  або це 1864,50 грн. (на 92,40 грн.).
   
  Ольго Сергіївно, чи вплинуло збільшення величини прожиткового мінімуму на розміри пенсій учасників ліквідації наслідків  Чорнобильської катастрофи?
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами) для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, встановлені гарантовані пенсійні виплати, розмір яких обчислюється у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Отож, з 1 травня 2016 року пенсії ліквідаторів, обчислені в розмірі відшкодування фактичних збитків, з урахуванням всіх підвищень і доплат, не повинні бути нижчими:
-   для  інвалідів І групи  –  285% від  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (3220,50 грн.);
-   ІІ групи  –  255%(2881,50 грн.);
-   ІІІ групи225%(2542,50 грн.)
    Із 5,5 тис. пенсіонерів – чорнобильців перерахунки проведено для 1,4 тис.осіб, середній розмір підвищення яких склав 137,28 грн.
        До розміру пенсії, обчисленого згідно чинного законодавства, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС призначається додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, в розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від  25.03.2014 р. № 112. В залежності від категорії ліквідатора розмір додаткової пенсії встановлюється в твердих розмірах від 56,94 грн. до 474,50 грн. і при зміні прожиткового мінімуму не перераховується.
 
 
         Чи перераховано пенсію шахтарям?
 
        Відповідно до ст.8 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
      З врахуванням зазначеного та на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» перераховано з врахуванням величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 1130 грн. і мінімальні пенсійні виплати шахтарям.
     Мінімальна пенсійна виплата для зазначених пенсіонерів  зросла з 3222  грн. (станом на 30.04.2016р.) до 3390 грн. (станом на 01.05.2016р.), або на 5,2%. Зазначені перерахунки проведено для 609 осіб, середній розмір підвищення - 168 грн.
 
Чи відбулось збільшення розмірів пенсій у зв’язку з втратою годувальника у вдів загиблих (померлих) військовослужбовців?
 
Ще з 1 січня 2015 року набрали чинності зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», відповідно до яких мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника не може бути нижче двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного непрацездатного члена сім’ї.
З 1 травня 2016 року з врахуванням нового прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зазначена мінімальна виплата  становить – 1130 х 2 = 2260,0 грн.
Органами Пенсійного фонду області з 1 травня 2016 року проведено  перерахунки  пенсій  для  7,3  тис.  осіб,  які отримують пенсії в разі втрати годувальника згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», середній розмір підвищення - 112 грн. (5,2%).
 
Ольго Сергіївно, розміри яких надбавок та підвищень для ветеранів війни перераховано з 1 травня?
 
  Хочу зауважити, що перерахунку підлягали ті надбавки і підвищення, розмір яких визначається у відсотках від величини прожиткового мінімуму.  
  Виходячи з нової величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1130 грн.), перераховано розміри надбавок та підвищень ветеранам війни, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (25 - 50% прожиткового мінімуму), жертвам нацистських переслідувань (25 - 50% прожиткового мінімуму), пенсії за особливі заслуги перед Україною (30 - 40% прожиткового мінімуму), державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни (15 - 100% прожиткового мінімуму), надбавок на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (50%  прожиткового мінімуму на кожного утриманця).
   Зокрема, збільшено розміри підвищень та надбавок для:
-         4,7 тис. інвалідів війни, середній розмір підвищення – 22,40 грн.;
-         5,5 тис. учасників бойових дій, середній розмір підвищення – 14,0 грн.;
-         410осіб з числа жертв нацистських переслідувань, середній розмір підвищення – 20,30 грн. 
   Крім того, для 1,2 тис. пенсіонерів з числа інвалідів війни проведено  перерахунок державної соціальної допомоги на догляд, що встановлюється відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам». Середній розмір підвищення склав 26,60 грн.   
             
А які надбавки не підлягали перерахунку з 1 травня 2016 року?
 
   В зв’язку з тим, що деякі надбавки та підвищення не залежать від величини прожиткового мінімуму, а визначаються окремими постановами, з 1 травня залишились незмінними підвищення дітям війни (66,43 грн.), реабілітованим (54,40 грн.) та членам їх сімей (43,52 грн.), надбавки на догляд (50 грн.), на утриманців (150 грн.) згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Ольго Сергіївно, а коли пенсіонери області отримають пенсії в перерахованих розмірах?
 
  Перерахунок пенсіїпроведено в автоматичному режимі і не потребує додаткових звернень громадян до органів Пенсійного фонду. Пенсії у нових розмірах пенсіонери області уже отримують, починаючи з 4 травня.
  Лише для 3 тис. осіб, яким пенсії автоматично не перерахувались, буде проведено перерахунок в індивідуальному режимі, доплату з 1 травня вони отримають разом із пенсією за червень 2016 року.
 
Ольго Сергіївно, роз’ясніть, будь ласка, чому при проведенні перерахунку пенсій у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму розмір пенсії у деяких  пенсіонерів залишається на рівні прожиткового мінімуму  949 грн.?
 
   Дійсно, для окремих категорій пенсіонерів розмір їх пенсій не перераховано до величини прожиткового мінімуму 1130 грн., а залишено на рівні 949 грн.
   Зазначене питання регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008р. № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» (зі змінами, в редакції від 01.12.2015 року).
   Відповідно до п.1 зазначеної постанови у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат у  інвалідів (у тому числі дітей - інвалідів) з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність,  таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
  Така ж допомога до розміру прожиткового мінімуму встановлюється і одержувачам пенсій у зв’язку з втратою годувальника, якщо розмір їх пенсійної виплати  з урахуванням всіх доплат та підвищень не досягає на одного непрацездатного члена сім’ї 100%, на двох – 120%, на трьох і більше – 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.
Згідно п.2 вищезазначеної постанови, коли щомісячний розмір пенсійних виплат особам, крім зазначених у п.1 цієї постанови (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), не досягає 949 гривень, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. До таких осіб, можуть відноситись, зокрема, жінки, яким призначено дострокову пенсію у 55 років (у зв’язку із зменшенням розміру пенсії за достроковий вихід), пенсіонери з неповним страховим стажем, пенсіонери, яким призначені дострокові пенсії,  у складі яких є державна адресна допомога.
 
 Ольго Сергіївно, які ще зміни відбулись у пенсійному забезпеченні?
 
  З15 квітня 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».  Відповідно до частини 1 статті 40 Закону для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. З урахуванням внесених змін за бажанням пенсіонера для обчислення пенсії може враховуватись заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд  по 30 червня 2000 року. При цьому довідка про заробітну плату має бути підтверджена первинними документами про нараховану та виплачену заробітну плату.
 Тобто, з 15 квітня 2016 року запрацювала норма, що діяла до 1 січня 2016 року.  Хочу звернутись до пенсіонерів, яким пенсії призначені у період з 1 січня 2016 року по 14 квітня 2016 року. У разі доцільності та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, обчислення пенсії може бути проведено з врахуванням заробітку за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд  по 30 червня 2000 року та за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Для проведення такого  перерахунку необхідно звернутись з заявою та відповідною довідкою про заробітну плату в територіальне управління Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії. В разі доцільності перерахунок буде проведено з урахуванням термінів, визначених статтею 45 Закону, але не раніше дати набрання чинності Законом (з 15.04.2016 року).
                         
   Які законодавчі зміни є щодо порядку проведення індексації пенсій та чи буде індексуватися пенсія в травні 2016 року?
 
    З 1 січня 2016 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року №911-VIII, яким внесено зміни до ст.4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», та встановлено, що індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103% (було - 101%).
Індексація здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін (інфляції) та проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила вищезазначений поріг індексації.
Індекс споживчих цін обчислюється Держкомстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.
    Крім цього, Кабінет Міністрів України постановою «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», що набрала чинності з 15 грудня 2015 року та застосовується з 1 грудня 2015 року, вніс зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р.
Зокрема уточнено, що у разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.
   Залишився незмінним механізм щодо визначення сум індексації  у разі підвищення пенсії. Сума індексації у місяці підвищення пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не нараховується, якщо розмір підвищення пенсії перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.
   Якщо ж розмір підвищення пенсії не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення пенсії, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення пенсії і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення пенсії.
Так як за даними Держкомстату індекс споживчих цін у березні 2016 року становив 101,0%, що не перевищило 103,0%, то у травні 2016 року відсутні підстави для проведення індексації пенсій.
 
Ольго Сергіївно, у разі настання умов для проведення індексації, чи усім пенсіонерам буде проводитись індексація пенсій?
 
   Відповідно до п.2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року №1078 індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, в тому числі пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, установлених законодавством), крім тих, які зазначені у пункті 3 цього Порядку.
   Згідно з п.9 Порядку працюючим пенсіонерам спершу індексується заробітна плата, а тоді вже пенсія. Індексація останньої проводиться на підставі довідки підприємства, установи чи організації, де працює людина. У ній має бути вказано розмір зарплати пенсіонера, проіндексована її сума і сума індексації. Оплата праці (грошове забезпечення) індексуються у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. У всіх випадках загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.
 
   До прикладу:
1. Заробітна плата пенсіонеру нарахована в сумі 1500,00 грн., проіндексовано прожитковий мінімум - 1378,00 грн., відповідно пенсія не підлягає індексації. 
2. Заробітна плата пенсіонеру нарахована в сумі 900,00 грн., проіндексовано - 900,00 грн., пенсія нарахована в сумі 1800,00 грн., відповідно пенсія може підлягати індексації в сумі 478,00 (1378,00 - 900,00). 
У разі працевлаштування пенсіонера на строк, що не перевищує місяця, або за період виконання ним робіт, пов’язаних з організацією та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів, індексація пенсії проводиться як непрацюючому пенсіонерові, без урахування оплати праці.
Згідно п.3 Порядку до об'єктів індексації не відносяться соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму (пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму
 
Довідково: пенсія переходить до категорії не об’єктів індексації у зв’язку із:
  •   обчисленням пенсії з урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (пенсії, призначені відповідно до зазначеного закону та у складі яких є доплата до прожиткового мінімуму);
  •   встановленням доплати до мінімального розміру пенсії шахтарям у випадку, коли мінімальний розмір визначено у розмірі трьох прожиткових мінімумів;
  •   встановленням доплати до мінімальних розмірів для інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС (ст. 54) – починаючи з 01.05.2016;
  •   встановленням доплати до мінімальних розмірів по пенсіях, обчислених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" - починаючи з 01.05.2016;
  •   встановленням доплати до мінімальних розмірів пенсій відповідних категорій (державна адресна допомога, щомісячна державна допомога інвалідам, доплата героям).
 
 
Матеріали для інтерв’ю підготовлено
відділом організаційно – інформаційної роботи