Інтерв’ю начальника головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Ольги Заярнюк

   Ольго Сергіївно, а як зміна прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, впливає на розмір мінімальної пенсії за віком?
Згідно статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Необхідною умовою є наявність страхового стажу:  для осіб, яким пенсії призначено до 01.10.2011 р. – це 25 років для чоловіків, 20 років для жінок,  та  в разі призначення пенсій після 01.10.2011 р. –  35 років для чоловіків і 30 років для жінок.
Для зазначених осіб мінімальний розмір пенсії за віком з 1 грудня 2016 року збільшився на 117 грн. (або на 10,4%)  і становить 1247 грн.
Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування), перерахунок у зв’язку із зміною величини прожиткового мінімуму проводиться після звільнення з роботи. Пенсіонерам, які припинили трудову діяльність,  необхідно звернутись до територіального управління за місцем перебування на обліку з відповідною заявою та документами про звільнення. Пенсію їм буде перераховано від нової величини прожиткового мінімуму з дня, що настає за днем звільнення з роботи. 
 
   Скажіть будь ласка, як змінився розмір пенсії у пенсіонерів, у яких основний розмір пенсії перевищує величину прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність?
Звичайно змінився, адже відповідно до статті 28 Закону за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам (а для пенсій, призначених до 01.10.2011 р., відповідно понад 25 і 20 років) розмір пенсії за віком, обрахований від стажу та заробітної плати, збільшується на 1 %, але не більш як  на 1% мінімального розміру пенсії за віком. 
До прикладу,  в жінки 40 років страхового стажу (на пенсії з січня 2014 року), її основний розмір пенсії, обрахований від стажу і заробітної плати, становить 2500 грн. При зміні величини прожиткового мінімуму до 1247 грн. доплата за 10 років понаднормативного стажу буде складати 124,70 грн. (1247,00 * 10%), збільшення на 11,70 грн. (124,70 – 113,00). 
Для такої категорії непрацюючих пенсіонерів підвищення пенсії з 1 грудня 2016 року відбудеться лише за рахунок збільшення  доплати за понаднормативний стаж, оскільки  її  розмір буде обчислено від нової величини прожиткового мінімуму 1247,0 грн. 
        
   Ольго Сергіївно, а як змінився розмір пенсії інвалідів війни та учасників бойових дій?
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року №656 (зі змінами в редакції від 2013 року) мінімальні розміри пенсійних виплат для інвалідів війни та учасників бойових дій встановлені у відсотках від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
У зв’язку з цим з 1 грудня  2016 року зазначеній категорії ветеранів також проведено перерахунок пенсії, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму.
Розміри їх пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, доплат та без врахування пенсії за особливі заслуги перед Україною зросли на 10,4% (від 333 грн. до 193 грн.), і не можуть бути нижчими :
-інвалідам війни І групи – 285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,  або це 3553,95 грн. ( + 333,45 грн.) ;
-інвалідам війни ІІ групи – 255%, або це 3179,85 грн. ( + 298,35 грн.);
-інвалідам війни ІІІ групи – 225%, або це 2805,75 грн. (+ 263,25 грн.);
-учасникам бойових дій – 165%,  або це 2057,55 грн. ( + 193,05 грн.).
В нашій області з 1 грудня перераховано пенсії 4,4 тис. інвалідів війни та 4,9 тис.   учасників бойових  дій.
А як вплинуло збільшення величини прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на розміри пенсій учасників ліквідації наслідків  Чорнобильської катастрофи?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами) для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, встановлені гарантовані пенсійні виплати, розмір яких обчислюється у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
З 1 грудня 2016 року пенсії ліквідаторів, обчислені в розмірі відшкодування фактичних збитків, з урахуванням всіх підвищень і доплат, не повинні бути нижчими для інвалідів:
- І групи – 285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або це 3553,95 грн. ( + 333,45 грн.);
- ІІ групи  –  255 %, або це 3179,85 грн. ( + 298,35 грн.); 
- ІІІ групи – 225 %, або це 2805,75 грн. (+ 263,25 грн.).
До пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС призначається додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, в розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від  25.03.2014 р. №112. Це підвищення встановлюється в твердих розмірах від 56,94 грн. до 474,50 грн. і при зміні величини прожиткового мінімуму не перераховується. 
 
Ольго Сергіївно, а як з 1 грудня змінився розмір пенсійної виплати  шахтарів?
Відповідно до ст.8 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80% середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
З врахуванням зазначеного та на виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" перераховано і мінімальні пенсійні виплати шахтарям.
з врахуванням величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Мінімальна пенсійна виплата для зазначених пенсіонерів  зросла на 351 грн., або на 10,4%, з 3390  грн. (станом на 30.11.2016 р.) до 3741 грн. (станом на 01.12.2016 р. 1247,00 х3). 
 
Скажіть, будь ласка, як збільшився розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника у вдів загиблих (померлих) військовослужбовців?
Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" встановлено, що мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника не може бути нижче двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного непрацездатного члена сім’ї. 
З 1 грудня 2016 року з врахуванням нового прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зазначена мінімальна виплата  зросла на 234 грн. і становить  2494,0 грн.   ( 1247 грн. х 2 = 2494,0 грн.).
                                             
Розміри яких надбавок та підвищень для ветеранів війни перераховано з 1 грудня? 
Хочу зауважити, що перерахунку підлягали ті надбавки і підвищення, розміри яких визначаються у відсотках від величини прожиткового мінімуму.
Виходячи з нової величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 1247 грн., перераховано розміри надбавок та підвищень:
- ветеранам війни та членам їх сімей (в розмірах від 50% до 10% прожиткового мінімуму)
- жертвам нацистських переслідувань (від 50% до 25%  прожиткового мінімуму),  
- пенсії за особливі заслуги перед Україною (від 40% до 30% прожиткового мінімуму), 
- державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни (від 100% до 15% прожиткового мінімуму), 
- надбавок на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (50%  прожиткового мінімуму на кожного утриманця).
Хочу звернути увагу, у разі, якщо в складовій пенсійної виплати є надбавки та підвищення, то вони перераховуються у зв’язку із зміною величини прожиткового мінімуму незалежно від факту роботи особи.
 
Яке підвищення  з 1 грудня отримають донори?
Варто зауважити, що Законом України "Про донорство крові та її компонентів" для осіб, які мають посвідчення "Почесного донора", передбачено призначення надбавки до пенсії в розмірі 10% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 1 грудня поточного року встановлено на рівні 1544,0 грн. Відповідно  розмір  надбавки  донору  становить  154,40 грн., що на 14,50 грн. (або 10,4%)  більше  у  порівнянні  до  розміру  надбавки у листопаді (139,90 грн.). В нашій області такі надбавки перераховано 4,2 тис. осіб.
 
Однією з складових розміру пенсії інвалідів війни є державна соціальна допомога на догляд. Чи відбулись з 1 грудня  2016 року зміни у її розмірі?
Право на отримання державної соціальної допомоги на догляд в органах Пенсійного фонду України мають інваліди війни та особи, які прирівняні до них, відповідно до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".  
Розміри державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни визначені Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,  та інвалідам"  і залежать не лише від  групи інвалідності, але і підгрупи (А чи Б), до якої віднесено інваліда. 
Державна соціальна допомога на догляд  встановлюється у розмірах від 100% до 15% від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а отже кожне збільшення прожиткового мінімуму є підставою для перерахунку державної соціальної допомоги на догляд. З 1 грудня   перерахунок державної соціальної допомоги на догляд проведено для 1,6 тис. пенсіонерів з числа інвалідів війни. 
 
Окремі пенсіонери, які мають заслуги перед державою та суспільством, отримують до пенсії надбавку за особливі заслуги. Чи змінюються їх розміри при перерахунках у зв’язку з підвищенням соціальних стандартів?
Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка до пенсії за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника або за вислугу років.
Розмір надбавки залежить від заслуг особи і встановлюється на підставі схеми визначення розмірів надбавок залежно від наявних заслуг перед Україною, затвердженої протоколом засідання Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України від 08.11.2002 р. №1400.  Розміри пенсій за особливі заслуги встановлюються у відсотковому відношенні (від 20% до 40%)  від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому при кожному його збільшенні підвищується і розмір пенсії за особливі заслуги. 
 
Ольго Сергіївно, а які надбавки не підлягали перерахунку з 1 грудня 2016 року?
В зв’язку з тим, що деякі надбавки та підвищення не залежать від величини прожиткового мінімуму, а визначаються окремими постановами, з 1 грудня 2016 року залишились незмінними:
- підвищення дітям війни (66,43 грн.), 
- підвищення реабілітованим (54,40 грн.) та членам їх сімей (43,52 грн.), 
- надбавки на догляд  (50 грн.), 
- надбавки на утриманців згідно Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (150 грн.).
 
Скажіть, будь ласка,  чому при проведенні перерахунку пенсій у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму одні пенсіонери отримують підвищення, а у інших розмір пенсії залишається на рівні прожиткового мінімуму  949 грн.?
Встановлення пенсії на рівні величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008р. № 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (зі змінами, в редакції від 01.12.2015 року).
Відповідно до п.1 зазначеної постанови у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат у інвалідів (у тому числі дітей - інвалідів) з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність,  таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, тобто їх розмір перераховується до 1247 грн. 
Така ж допомога до розміру прожиткового мінімуму встановлюється і одержувачам пенсій у зв’язку з втратою годувальника, якщо розмір їх пенсійної виплати  з урахуванням всіх доплат та підвищень не досягає на одного непрацездатного члена сім’ї 100%, на двох – 120%, на трьох і більше – 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.
Іншим особам, не зазначеним у п.1 постанови у разі, коли щомісячний розмір пенсійної виплати з врахуванням  надбавок, підвищень, індексації не досягає 949 гривень, надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. 
До такої категорії осіб належать  пенсіонери з неповним страховим стажем та інші пенсіонери за  віком, у складі пенсійної виплати яких є державна адресна допомога до 949 грн. На суму підвищення пенсії з 01.12.2016 року зменшується сума щомісячної державної адресної допомоги.
 
Чи зміниться розмір пенсії у пенсіонерів, у яких в складовій розміру пенсії є індексація (сформована за результатами перерахунку з 01.09.2015р.)?  
Згідно п.5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. №1078, якщо розмір підвищення пенсії не перевищує індексацію, то на суму збільшення пенсії зменшується сума індексації.
У разі, якщо сума підвищення пенсії більша суми індексації, то виплата індексації не проводиться.
До прикладу. Розмір пенсії особи станом на 30.11.2016 року  - 1404,26 грн., в тому числі мінімальний розмір пенсії за віком – 1130 грн, індексація 72,78 грн. З 1 грудня 2016 року розмір пенсії становить 1448 грн., в тому числі мінімальна пенсія за віком 1247 грн.(+ 117 грн.). Враховуючи, що сума підвищення пенсії з 1.12.2016 року 117 грн. є більшою ніж індексація 72,78 грн. (яка виплачувалась в листопаді), тому виплата індексації не проводиться. Пенсія зростає на 44,22 грн. (117.0 грн. – 72,78 грн.). 
 
Матеріали для інтерв’ю підготовлено
відділом організаційно-інформаційної роботи