Інтерв'ю начальника головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області О.С.Заярнюк про зміни у пенсійному законодавстві з 1 квітня 2015 року

 Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" внесено зміни до 17 законодавчих актів, зокрема, до наступних законів: "Про прокуратуру", "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про державну службу", "Про судову експертизу", "Про наукову і науково – технічну діяльність","Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата", "Про дипломатичну службу", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", "Про Кабінет Міністрів України", "Про судоустрій і статус суддів", "Положення про помічника – консультанта народного депутата", "Про внесення змін та визнання таким, що втратили чинність деяких законодавчих актів України".
 У цілому усі законодавчі зміни можна згрупувати до чотирьох правових норм:
  1. порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання)працюючим пенсіонерам;
  1. встановлення максимального розміру пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) на рівні десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
  1. умов дострокового призначення пенсій за віком на пільгових умовах і завислугу років;
  1. правової "долі" в найближчому майбутньому "спеціальних" пенсій.
 Зупиніться, будь ласка, докладніше на особливостях цих правових норм.
 Першочергово, у змінах до Законів України "Про прокуратуру, "Про державну службу", "Про наукову і науково – технічну діяльність", "Про статус народного депутата", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", "Про судоустрій і статус суддів", "Про внесення змін та визнання таким, що втратили чинність деяких законодавчих актів України" встановлено максимальний розмір пенсій(щомісячного довічного грошового утримання) на рівні десяти прожиткових мінімумів. З 1 квітня 2015 року це складатиме 9490 грн. (949 х 10 = 9490), а з 1 грудня, коли прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складе 1074 грн.,максимальний розмір пенсії (щомісячного довічного грошового забезпечення) становитиме 10740 грн.
 По – друге, Законом № 213 виписано новий порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового забезпечення) працюючим пенсіонерам, згідно якого:
  • окремим працюючим треба буде визначитись, так як вони або будуть отримувати пенсію, а для цього треба звільнитись з роботи, або ж навпаки, залишаться на роботі, але не отримуватимуть пенсію;
  • в інших працюючих пенсіонерів буде заробітна плата і зменшений на 15% розмір пенсійної виплати;
  • а в третіх працюючих пенсіонерів буде і пенсія, і заробітна плата.
 
 Ольго Сергіївно, скажіть будь ласка, хто буде мати право на пенсію в повному її розмірі і заробітну плату, тобто матиме правовий імунітет?
 Законом захищені у виплаті пенсій працюючі інваліди І та ІІ груп, інваліди війни ІІІ групи, учасники бойових дій, особи, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (це члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців), працюючі пенсіонери, у яких розмір пенсії менший 1423 грн. 50 коп. (150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) та пенсіонери, пенсії яким призначені відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (крім тих, хто працює на посадах, що дають право на призначення пенсій за спецзаконами).
 
 А яких категорій працюючих пенсіонерів торкнуться обмеження у виплаті пенсій?
 Якщо у працюючого пенсіонера розмір пенсійної виплати складає понад 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто понад 1423,50 грн., (і вони не захищені законом), отримуватиме лише 85 відсотків призначеного розміру пенсійної виплати. Також працюючі пенсіонери – науковці, які працюють на посадах, що дають право на призначення спеціальних пенсій, отримуватимуть пенсію у розмірі, обчисленому відповідно до  Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тобто 85% розміру цієї пенсії до виплати.
  
 Ольго Сергіївно, хто ж опиниться перед вибором – або пенсія, або заробітна плата?
 
 Не матимуть право отримувати пенсію особи, які працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії за спецзаконами.
  
 Скажіть, будь ласка, а що буде з пенсією тих, хто зараз вибере роботу і отримуватиме лише заробітну плату?
 Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до законодавствапоновлюється у тих же розмірах і за тими ж правовими нормами, що були до 1 квітня 2015 року.
 
 Ольго, Сергіївно, які новації відбудуться у призначенні пільгових пенсій?
 Щодо умов дострокового призначення пенсій за віком на пільгових умовах і за вислугу років законодавчим актом передбачено:
по – перше, з 1 квітня 2015 року поетапно змінюється вік жінок, необхідний для призначення пенсій на пільгових умовах (з 45 до 50 років, з 50 до 55 років) тапоетапно на 6 місяців за рік збільшується загальний стаж роботи для призначення пенсій на пільгових умовах, при цьому тривалість необхідного пільгового стажу залишається без змін;
по – друге, на 5 років поетапно змінюється тривалість загального стажу роботи,необхідного для призначення пенсій за вислугу роківа для окремих категорій працівників (лікарів, вчителів тощо) – необхідної вислуги років.
 
 Скажіть будь ласка, чого чекати у подальшому одержувачам  «спецпенсій»?
 Даним законодавчим актом зобов’язано Кабінет Міністрів України подати до 1 травня 2015 року на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо призначення всіх пенсій, у тому числі спеціальних (крім пенсій військовослужбовців і наукових працівників) на загальних підставах.
 У разі, якщо такий закон не буде прийнято до 1 червня 2015 року, то з 1 червня скасується порядок їх нарахування.
 
 Ольго Сергіївно,  скільки ж пенсіонерів області торкнуться зміни у виплаті пенсій?
 Серед 419813 пенсіонерів області 78206 (18,6% від загалу) є працюючими пенсіонерами. З них, із врахуванням норм правового захисту 60231 (або 77% від кількості працюючих пенсіонерів) нові правила виплати пенсій не торкнуться, так як9790 мають інвалідність (І, ІІ груп та інваліди війни ІІІ групи), 1156 мають статус учасника бойових дій, 228 мають статус загиблих (померлих) військовослужбовців. Але найчисельнішою є кількість працюючих пенсіонерів з розміром пенсійної виплати менше 1423 грн. 50 коп., яких в області 49091 (63% від усіх працюючих пенсіонерів). Остаточно цифри можна буде назвати, коли сформуються виплатні документи для отримання квітневих пенсій.