З 01.07.2016 року змінюється порядок виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам
 
    Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року за №167 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» передбачено, що призначення та продовження виплати пенсій(щомісячного довічного грошового утримання) внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.

   Ольго Сергіївно, з 1 травня відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» змінено розміри соціальних стандартів. Які види виплат збільшено?
 
   З 1 травня 2016 року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» змінено величину прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1074 грн. до 1130 грн. та прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу в місяць з 1330 грн. до 1399 грн.
 
Враховуючи зміни величин прожиткового мінімуму збільшено:
 
·       мінімальні пенсії за віком непрацюючим пенсіонерам, шахтарям та «військовим» пенсіонерам;
·       мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни, учасникам бойових дій та інвалідам ЧАЕС;
·       пенсії за особливі заслуги перед Україною;
·       підвищення ветеранам війни, членам їх сімей та жертвам нацистських переслідувань;
·       розміри державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни;
·       надбавки донорам.
        

  З 1 січня2016 року відбулось чимало змін на законодавчому пенсійному полі, зокрема, набрали чинності Закони України  «Про Державний бюджет України на 2016 рік», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», якими врегульовано питання пенсійного забезпечення у поточному  році як окремих категорій пенсіонерів, так і платників єдиного соціального внеску.
  Ольго Сергіївно, давайте поговоримо про ці зміни та розпочнемо з тих, які мають відношення саме до пенсіонерів.
 
  Скажіть, будь ласка, як зростатимуть у 2016 році мінімальні пенсійні виплати?
 
  У 2016 – му  році мінімальні пенсійні виплати зростатимуть із 1074 грн. (станом на січень) у два етапи: з 1 травня - до 1130 грн. та з 1 грудня - до 1208 грн.
  Протягом поточного року мінімальні пенсії будуть збільшені на 134 грн., або на 12,5 %.

  Ольго Сергіївно, чи змінився у 2016 році максимальний розмір пенсійних виплат?

  Так, максимальний розмір пенсії цього року зафіксовано сумою 10740 грн.
  Це стосується тих пенсій, які призначаються, починаючи з 1 січня 2016 року.

 2 березня 2015 року Верховною Радою України був схвалений законодавчий акт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення", який підписаний Президентом України та опублікований 12 березня 2015 року.
Правові норми вищезазначеного акту, за винятком пункту 15 розділу 1 та абзацу другого, третього і дев'ятого пункту 17 розділу 1 даного закону, наберуть чинності 1 квітня 2015 року.
Ольго Сергіївно, які ж зміни, передбачені даним законом, та в чому їх суть?

 
Законом України № 213-VIII «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» (далі – Закон №213) з 1 квітня 2015 року встановлено особливий порядок виплати пенсії пенсіонерам у період їх роботи:
-      на посадах, що дають право на призначення пенсії  в порядку та на умовах, передбачених законами України   «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів»    -  призначені пенсії не виплачуються  до звільнення з зазначених посад незалежно від виду пенсії та закону, згідно з яким її призначено;
-  на інших посадах – виплата пенсії здійснюється у розмірі 85% призначеного розміру пенсії, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 1423,50 грн. Пенсії, призначені в розмірі, меншому за 1423,50 грн., працюючим пенсіонерам виплачуються в повному обсязі.
 
У будь-якому разі після звільнення з роботи, в тому числі зі «спецпосад»,  пенсія поновлюється в розмірі, що був визначений до 1 квітня 2015 року. Законодавство не передбачає перерахунку таких пенсій у бік зменшення після припинення роботи.
Норми Закону №213 щодо обмеження виплати пенсії працюючим пенсіонерам діятимуть з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року.
 
Незалежно від факту роботи та посади, на якій працюють пенсіонери, призначена пенсія незалежно від виду та закону, згідно з яким її призначено, виплачується у повному обсязі:
- інвалідам  І та ІІ груп;
- інвалідам війни ІІІ групи;
- учасникам бойових дій;
- особам, на яких поширюється чинність п.1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
- особам, які отримують пенсію за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та працюють на посадах, що не відносяться до категорії «спецпосад».
Обмеження щодо виплати пенсій працюючим пенсіонерам, передбачені Законом №213,  не застосовуються також протягом особливого періоду для осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах:
-  у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Генеральному штабі України, Збройних Силах України (в тому числі військових комісаріатах);
-  в центральних апаратах та територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України, Державної спеціальної служби транспорту, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Управлінні державної охорони України, Державної пенітенціарної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, органах військової прокуратури;
-   Апараті Ради національної безпеки і оборони України;
- беруть участь в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.
Підтвердження проходження військової служби або роботи на посадах в вищезазначених органах, здійснюється на підставі трудових книжок,  довідок (витягів з наказів), в тому числі наявних у матеріалах пенсійних справ.
Підтвердження участі в антитерористичній операції здійснюється на підставі довідок, виданих органом, в складі якого особа залучається до виконання вказаних завдань. При цьому, виплата пенсії здійснюється в повному обсязі на період участі в зазначених вище заходах.
 
 
 
Підготовлено
управлінням пенсійного забезпечення
головного управління
Пенсійного фонду України
в Хмельницькій області
 
 Законом України № 213-VIII «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» (далі – Закон №213) з 1 квітня 2015 року встановлено особливий порядок виплати пенсії пенсіонерам у період їх роботи:
 -  на посадах, що дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених законами України  «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів»  -призначені пенсії не виплачуються  до звільнення з зазначених посад незалежно від виду пенсії та закону, згідно з яким її призначено;