НАКАЗ
 05.06.2013 року                                                                                 №53
 

Про реалізацію Закону України
«Про адміністративні послуги»
органами Пенсійного фонду України
в Хмельницькій області
 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги» та на виконання вимог наказу Пенсійного фонду України від 18.03.2013р. № 32 «Про реалізацію Закону України «Про адміністративні послуги»
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити форми інформаційних та технологічних карток  адміністративних послуг здійснення видачі пенсійного посвідчення та здійснення видачі свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додатки 1, 2, 3, 4)
2. Затвердити інформаційну та технологічну картку адміністративних послуг здійснення видачі пенсійного посвідчення в головному управлінні (додатки 5, 6).

3. Затвердити Порядок надання адміністративних послуг, роз’яснень та консультацій з питань пенсійного законодавства органами Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (додаток 7).
4.  Начальникам управлінь в районах та містах області забезпечити:

4.1. В термін до 10.06.2013 року затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг здійснення видачі пенсійного посвідчення та здійснення видачі свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно затверджених форм в умовах підпорядкованого управління.
4.2. Надання громадянам, які звертаються до органів Пенсійного фонду України за одержанням адміністративних послуг, в тому числі за допомогою веб-порталу надання послуг в електронному вигляді чи інших засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти), інформації про Порядок надання адміністративних послуг, роз’яснень та консультацій з питань пенсійного законодавства органами Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.
4.3. Вжиття інших заходів, передбачених Законом України «Про адміністративні послуги», необхідних для надання адміністративних послуг в установленому законодавством порядку.
4.4. Неухильне дотримання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та Порядку надання адміністративних послуг, роз’яснень та консультацій з питань пенсійного законодавства органами Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

4.5. В термін до 10.06.2013 року:
4.5.1. проведення навчання спеціалістів управління з питань надання адміністративних послуг органами Пенсійного фонду України;
4.5.2. наявність в приймальні для громадян пакету документів щодо надання адміністративних послуг;

4.5.3. оновлення усіх зразків документів, необхідних для надання послуг згідно каталогу послуг, який розміщено на веб-сайті головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.
5. Начальнику управління автоматизованого обліку надходження коштів та їх використання головного управління Глухову В.М.  забезпечити розміщення цього наказу та інформаційних матеріалів щодо надання адміністративних послуг на веб-сайті головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника головного управління Квятківську М.Ф.
 
  
Начальник головного управління                                             О.С. Заярнюк