Для забезпечення реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік головним управлінням видано наказ від 05.07.2017 року № 125 «Про впровадження антикорупційної програми в органах Пенсійного фонду України Хмельницької області на 2017 рік», затверджено відповідні заходи та визначено пріоритетні завдання, що включають визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, оцінку корупційних ризиків, проведення роз’яснювальної роботи та визначення рівня знань державних службовців.
  Протягом 2017 року в органах Фонду області здійснено 1360 перевірок своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, осіб уповноважених на виконання функцій держави відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закону) та формою, яка визначена Національним агентством. В ході перевірки встановлено 9 порушень про що проінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції.
  Організовано 61 семінар – навчання «Правова освіта», 2 виробничі наради та тестування, в якому взяли участь 633 державних службовці, що складає 84,7% від загальної кількості.
 Проведено 8 контрольних заходів у територіальних управліннях, в результаті яких здійснено аналіз взаємодії структурних підрозділів при виконанні покладених на них завдань, правомірності прийнятих рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Фонду області та членів їх сімей.
  На постійному контролі перебуває питання формування потреби та фінансування пенсійних виплат та недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об'єкти з виплати та доставки пенсій. Крім того, територіальними управліннями інформується головне управління щодо своєчасного списання коштів з рахунка управління на рахунки установ, що проводять виплату та доставку пенсій.
  В цілому, органами Фонду області забезпечено багатоступеневий внутрішній контроль при реалізації повноважень. Здійснюються заходи з впровадження централізованого призначення та виплати пенсій. Централізовано функції щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання, що підсилило рівень контролю за дотриманням вимог законодавства в сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та забезпечує дотримання вимог антикорупційного законодавства.
  Використання авторизованих електронних майданчиків при здійсненні закупівель запобігає проявам корупції у цій сфері, за результатами яких зекономлено 0,6 млн. грн. бюджетних коштів.
  Вдосконалено роботу з персоналом, забезпечено вжиття заходів щодо запобігання потенційного та реального конфлікту інтересів та роз'яснено працівникам, уповноважених на виконання функцій держави, порядок дій у випадку виникнення потенційного конфлікту інтересів та недопущення виникнення реального конфлікту інтересів. Усі державні службовці та службовий персонал ознайомлено з обмеженнями, зазначеними в Законі України «Про запобігання корупції».

 
Завідувач сектору з питань запобігання
та виявлення корупції

Територіальними управліннями Пенсійного фонду України в Хмельницькій області розпочато планову перевірку передбачену Законом України “Про очищення влади”

29.09.2015 13:36
 Відповідно до Закону України “Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  16 жовтня 2014 № 563 (із змінами), абзацу чотирнадцятого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025 в головному татериторіальних управліннях Пенсійного фоонду України в Хмельницькій області розпочато  планову перевірку передбачену Законом України “Про очищення влади”.
 В зв'язку із зміною структури та відповідно до Закону України “Про очищення влади”  люстрацію уже проходять 60 керівників та 816 інших державних службовців головного та територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.
 
 
 
 
 
 

 

       Заходи щодо запобігання і протидії корупції в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області та його територіальних управліннях у 2015 році зосереджувались на реалізації Державної програми запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 14.04.2015 року та відповідно Програми головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, затвердженої наказом головного управління від 24.04.2015 року, а також аналогічних Програм кожного окремого територіального управління Фонду Хмельницької області. Програмою щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік визначені засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції та можливі ризики, а також заходи щодо усунення корупційних ризиків, механізми реалізації та контролю за виконанням Програми та очікувані результати, і як наслідок, протягом 2015 року порушень вимог антикорупційного законодавства органами Фонду області не виявлено. У головному управлінні Пенсійного фонду та територіальних управліннях відсутні особи, щодо яких виносились рішення судів у зв'язку з вчиненням ними корупційних дій.

        Протягом 2015 року органи Фонду Хмельницької області дотримувались вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» (із змінами), «Про правила етичної поведінки» та, починаючи з 26 квітня 2015 року, «Про запобігання корупції», «Про засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», зокрема, виконувались планові антикорупційні заходи, здійснювались попереджувально-профілактичні заходи антикорупційного спрямування, вивчались законодавчі та нормативні акти з питань запобігання та виявлення корупції, створювалась атмосфера нетерпимості до порушення державними службовцями Загальних правил етичної поведінки та формувалось негативне ставлення до корупції.
       Упродовж 2015 рокув області проводилась відповідна інформаційна робота щодо поширення антикорупційного законодавства, зокрема,проведено 124 занять, семінарів – навчань, тематичних семінарів «Правова освіта» та 24 виробничих нарад на відповідну тематику, в яких взяли участь 4309 державних службовців.
       В органи Пенсійного фонду в області у 2015 році призначено 83 особи,в тому числі:на посади державних службовців- 69, службовцівта робітників - 14, з числа  державних службовців зараховано:на конкурсній основі- 55 кандидатів, за іншими підставами  (результатами стажування ) - 14. Відбір та зарахування осіб на державну службу проводивсязгідно Порядку проведення конкурсу на заміщення посад державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від15.02.2002 року №169.
         Спеціальну перевірку проведено щодо55осіб, які претендували на зайняття посад державних службовців в органах Пенсійного фонду в області, в тому числі: в головному управлінні- 4, в територіальних управліннях- 51, при цьому забезпечено виконання вимог статті 11 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та статті 57 та 58 Закону України «Про запобігання корупції», а також Указу Президента України від 25.01.2012 року №33 та Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 25.03.2015 року № 171, якими затверджено Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
      З метою профілактики та попередження можливих корупційних проявів, запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів державні службовці головного управління Пенсійного фонду України в області та підвідомчих управлінь попереджені про спеціальні обмеження, пов’язані з проходженням державної служби,передбачені статтями 6-10, 14, 16, 17 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, а також розділом V, зокрема, статтями 22-27 ЗаконуУкраїни “Про запобігання корупції»”та статтями 12,16,16-1 Закону України “Про державну службу”.
       Протягом 2015 року в органах Фонду Хмельницької області здійснено 1400 перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, з них відповідно до ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та ст.45 Закону України «Про запобігання корупції»фактично працюючих осіб та тих, які перебувають у соціальних відпустках, звільнених протягом 2014-2015 років, а також тих, які успішно пройшли стажування та конкурсний відбір у 2015 році. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру працівниками органів Пенсійного фонду в області проведено у визначені терміни, проте несвоєчасно подані 2 декларації працівниками в управліннях Пенсійного фонду України в м.Хмельницькому та Дунаєвецькому районі, що пов’язано з проходженням військової служби за призивом під час мобілізації на особливий період.
       Відповідно до Закону України “Про очищення влади” проходять люстрацію 61 (6%) керівник, призначення на посади яких здійснює Голова правління Фонду (4 - головне управління, 57 – територіальні управління) та 1022 (94%) інших державних службовців в зв’язку із зміною структури та плановою перевіркою. Із даної кількості 324 (30%) працівники вже пройшли люстрацію. В органах Пенсійного фонду області стовідсотково направлені матеріали на перевірку по очищенню влади.
      За результатами перевірок декларацій порушень антикорупційного законодавства не встановлено.
      За звітний рік Пенсійному фонду України направлено 4 інформації щодо результатів роботи з питаньзапобіганнята виявленнякорупції в головному управлінні та його територіальних управліннях.
 
Інформацію підготовлено
відділом внутрішнього аудиту
головного управління