Реформа антикорупційної системи в Україні орієнтована на створення ефективних механізмів попередження корупції, що має чітко виражений превентивний характер та є пріоритетним напрямком роботи органів державної влади.
  Головним управлінням Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, враховуючи Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», і на виконання Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України, реалізовуються заходи щодо запобігання, виявлення та мінімізацію виникнення корупційних ризиків, що супроводжуються корупційними правопорушеннями, здійснюється моніторинг виконання Антикорупційної програми та контроль за дотриманням антикорупційного законодавстві, для належного забезпечення конституційного права громадян при їх зверненні до органів Фонду області та з метою підвищення продуктивності та якості їх обслуговування.
  На виконання наказів Пенсійного фонду України: від 25.04.2017 року №79 «Про Антикорупційну програму Пенсійного фонду України на 2017 рік» та від 28.02.2017 року №30 «Про Програму Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік» головним управлінням Пенсійного фонду України в Хмельницькій області розроблені Заходи щодо усунення корупційних ризиків в органах Пенсійного фонду України Хмельницької області.
  Одним із напрямків роботи щодо запобігання виникнення корупційних ризиків є контроль за своєчасним поданням декларацій. Протягом І півріччя 2017 року в органах Фонду області здійснено 1276 перевірок своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та формою, яка визначена Національним агентством, з них: фактично працюючих - 857 осіб, тих, що перебувають у соціальних відпустках – 198, звільнених – 190, а також тих, які проходили конкурсний відбір – 31 особа.
  За результатами перевірки факту та своєчасності подання декларацій встановлені випадки порушень щодо 5 декларантів, з яких: один декларант не подав щорічну декларацію за 2016 рік (перебуває у соціальній відпустці), три декларанти, які припинили діяльність, пов’язану з виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не подали декларації за 2016 рік та один декларант подав декларацію несвоєчасно. В усіх встановлених випадках письмово повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції.
  З метою недопущення порушень антикорупційного законодавства, здійснюється контроль за сумісництвом та суміщенням з іншими видами діяльності працівників Фонду області, а також проводиться щоквартальний моніторинг спільної роботи близьких осіб та їх підпорядкування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Випадків суміщення та сумісництва, отримання державними службовцями доходів з незаконних джерел в органах Фонду області та підпорядкування близьких осібне встановлено.
  Щоквартально проводиться моніторинг інформації, наданої територіальними управліннями, щодо близьких осіб – пенсіонерів, яким виплачується пенсія в управлінні, де працює працівник, з метою недопущення виникнення реального конфлікту інтересів.
Крім того, згідно плану роботи головним управлінням проводяться контрольні заходи з виїздом на місця до територіальних управлінь. Так, з початку року, проведено 2 таких заходи.
  Під час прийому громадян здійснюється відео- та аудіо- фіксація прийому громадян, зокрема в приміщені головного управління та в управлінні Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому в залах обслуговування громадян на 1 і 2 поверсі.
  В територіальних управліннях з 01.06.2016 року впроваджено порядок обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованої інформаційної технології з метою виключення контактів між громадянами та працівниками, відповідальними за підготовку документів для прийняття рішень про призначення пенсій та здійснення пенсійних виплат. Обробка пенсійної документації здійснюється на базі централізованої інформаційної системи ІКІС ПФУ і унеможливлює підготовку документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами, які безпосередньо здійснюють прийом громадян. Протягом 2017 року в систему «Призначення та виплати пенсій» введено 4,9 тис. пенсійних справ.
  Для підвищення ефективності діяльності управлінь вдосконалено механізми здійснення контрольно-аналітичної роботи. Так, для забезпечення захисту прав застрахованих осіб на соціальне страхування Пенсійним фондом запроваджено щомісячний моніторинг динаміки кількості осіб, яким не зараховано страховий стаж, та аналіз причин такого не зарахування. Здійснюється аналіз результатів роботи територіальних управлінь із страхувальниками та фіскальними органами щодо відпрацювання помилкових звітних відомостей страхувальника. Проводиться робота по співставленню даних, використаних для призначення/перерахунку пенсій, з наявними даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
  На постійному контролі перебуває питання формування потреби та фінансування пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об'єкти з виплати та доставки пенсій. Крім того, територіальними управліннями інформується головне управління щодо своєчасного списання коштів з рахунка управління на рахунки установ, що проводять виплату та доставку пенсій.
  З метою приведення сфери державних закупівель у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції підвищено дієвість контролю за додержанням законодавства під час здійснення закупівель за державні кошти. Для ефективного та прозорого здійснення закупівель використовуються авторизовані електронні майданчики, які дають змогу створити конкурентне середовище у сфері публічних закупівель та запобігти проявам корупції у цій сфері.
  Вживаються заходи щодо вдосконалення роботи з персоналом. На постійній основі запроваджено аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення ними порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб управління. Забезпечено вжиття заходів щодо запобігання потенційного та реального конфлікту інтересів та роз'яснено працівникам управлінь порядок дій у випадку виникнення потенційного конфлікту інтересів та недопущення виникнення реального конфлікту інтересів. Усі державні службовці та службовий персонал ознайомлено з обмеженнями, зазначеними в Законі України «Про запобігання корупції».
  В головному та усіх територіальних управліннях органів Фонду області в зоні очікування залів обслуговування громадян та приймальнях для громадян безперешкодно надається журнал скарг та пропозицій і розміщена скринька для звернень громадян. На стендах управлінь органів Фонду області розміщено номери телефонів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції для повідомлення, у разі необхідності, відповідних служб.
  З метою реалізації та контролю за виконанням програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів та підвищення рівня знань з питань антикорупційного законодавства в області проводилась відповідна інформаційна робота. Зокрема, протягом 1 півріччя 2017 року проведено 19 семінарів «Правова освіта» в яких взяли участь усі державні службовці органів Фонду області та 2 виробничі наради на відповідну тематику за участю 39 працівників.
 Із врахуванням проведених організаційно – управлінських заходів щодо забезпечення до виконання норм антикорупційного законодавства, а також із застосуванням Антикорупційних Програм щодо запобігання корупційних ризиків, робота Фонду області забезпечується з дотриманням норм та без порушень.
 
Інформацію підготовлено головним спеціалістом
з питань запобігання та виявлення корупції
управлінням внутрішнього аудиту та фінансового контролю 

Територіальними управліннями Пенсійного фонду України в Хмельницькій області розпочато планову перевірку передбачену Законом України “Про очищення влади”

29.09.2015 13:36
 Відповідно до Закону України “Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  16 жовтня 2014 № 563 (із змінами), абзацу чотирнадцятого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025 в головному татериторіальних управліннях Пенсійного фоонду України в Хмельницькій області розпочато  планову перевірку передбачену Законом України “Про очищення влади”.
 В зв'язку із зміною структури та відповідно до Закону України “Про очищення влади”  люстрацію уже проходять 60 керівників та 816 інших державних службовців головного та територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.
 
 
 
 
 
 

 

       Заходи щодо запобігання і протидії корупції в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області та його територіальних управліннях у 2015 році зосереджувались на реалізації Державної програми запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 14.04.2015 року та відповідно Програми головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, затвердженої наказом головного управління від 24.04.2015 року, а також аналогічних Програм кожного окремого територіального управління Фонду Хмельницької області. Програмою щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік визначені засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції та можливі ризики, а також заходи щодо усунення корупційних ризиків, механізми реалізації та контролю за виконанням Програми та очікувані результати, і як наслідок, протягом 2015 року порушень вимог антикорупційного законодавства органами Фонду області не виявлено. У головному управлінні Пенсійного фонду та територіальних управліннях відсутні особи, щодо яких виносились рішення судів у зв'язку з вчиненням ними корупційних дій.

        Протягом 2015 року органи Фонду Хмельницької області дотримувались вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» (із змінами), «Про правила етичної поведінки» та, починаючи з 26 квітня 2015 року, «Про запобігання корупції», «Про засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», зокрема, виконувались планові антикорупційні заходи, здійснювались попереджувально-профілактичні заходи антикорупційного спрямування, вивчались законодавчі та нормативні акти з питань запобігання та виявлення корупції, створювалась атмосфера нетерпимості до порушення державними службовцями Загальних правил етичної поведінки та формувалось негативне ставлення до корупції.
       Упродовж 2015 рокув області проводилась відповідна інформаційна робота щодо поширення антикорупційного законодавства, зокрема,проведено 124 занять, семінарів – навчань, тематичних семінарів «Правова освіта» та 24 виробничих нарад на відповідну тематику, в яких взяли участь 4309 державних службовців.
       В органи Пенсійного фонду в області у 2015 році призначено 83 особи,в тому числі:на посади державних службовців- 69, службовцівта робітників - 14, з числа  державних службовців зараховано:на конкурсній основі- 55 кандидатів, за іншими підставами  (результатами стажування ) - 14. Відбір та зарахування осіб на державну службу проводивсязгідно Порядку проведення конкурсу на заміщення посад державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від15.02.2002 року №169.
         Спеціальну перевірку проведено щодо55осіб, які претендували на зайняття посад державних службовців в органах Пенсійного фонду в області, в тому числі: в головному управлінні- 4, в територіальних управліннях- 51, при цьому забезпечено виконання вимог статті 11 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та статті 57 та 58 Закону України «Про запобігання корупції», а також Указу Президента України від 25.01.2012 року №33 та Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 25.03.2015 року № 171, якими затверджено Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
      З метою профілактики та попередження можливих корупційних проявів, запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів державні службовці головного управління Пенсійного фонду України в області та підвідомчих управлінь попереджені про спеціальні обмеження, пов’язані з проходженням державної служби,передбачені статтями 6-10, 14, 16, 17 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, а також розділом V, зокрема, статтями 22-27 ЗаконуУкраїни “Про запобігання корупції»”та статтями 12,16,16-1 Закону України “Про державну службу”.
       Протягом 2015 року в органах Фонду Хмельницької області здійснено 1400 перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, з них відповідно до ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та ст.45 Закону України «Про запобігання корупції»фактично працюючих осіб та тих, які перебувають у соціальних відпустках, звільнених протягом 2014-2015 років, а також тих, які успішно пройшли стажування та конкурсний відбір у 2015 році. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру працівниками органів Пенсійного фонду в області проведено у визначені терміни, проте несвоєчасно подані 2 декларації працівниками в управліннях Пенсійного фонду України в м.Хмельницькому та Дунаєвецькому районі, що пов’язано з проходженням військової служби за призивом під час мобілізації на особливий період.
       Відповідно до Закону України “Про очищення влади” проходять люстрацію 61 (6%) керівник, призначення на посади яких здійснює Голова правління Фонду (4 - головне управління, 57 – територіальні управління) та 1022 (94%) інших державних службовців в зв’язку із зміною структури та плановою перевіркою. Із даної кількості 324 (30%) працівники вже пройшли люстрацію. В органах Пенсійного фонду області стовідсотково направлені матеріали на перевірку по очищенню влади.
      За результатами перевірок декларацій порушень антикорупційного законодавства не встановлено.
      За звітний рік Пенсійному фонду України направлено 4 інформації щодо результатів роботи з питаньзапобіганнята виявленнякорупції в головному управлінні та його територіальних управліннях.
 
Інформацію підготовлено
відділом внутрішнього аудиту
головного управління