Реформа антикорупційної системи в Україні орієнтована на створення ефективних механізмів попередження корупції, що має чітко виражений превентивний характер та є пріоритетним напрямком роботи органів державної влади.
  Головним управлінням Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, враховуючи Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», і на виконання Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України, реалізовуються заходи щодо запобігання, виявлення та мінімізацію виникнення корупційних ризиків, що супроводжуються корупційними правопорушеннями, здійснюється моніторинг виконання Антикорупційної програми та контроль за дотриманням антикорупційного законодавстві, для належного забезпечення конституційного права громадян при їх зверненні до органів Фонду області та з метою підвищення продуктивності та якості їх обслуговування.
  На виконання наказів Пенсійного фонду України: від 25.04.2017 року №79 «Про Антикорупційну програму Пенсійного фонду України на 2017 рік» та від 28.02.2017 року №30 «Про Програму Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік» головним управлінням Пенсійного фонду України в Хмельницькій області розроблені Заходи щодо усунення корупційних ризиків в органах Пенсійного фонду України Хмельницької області.
  Одним із напрямків роботи щодо запобігання виникнення корупційних ризиків є контроль за своєчасним поданням декларацій. Протягом І півріччя 2017 року в органах Фонду області здійснено 1276 перевірок своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та формою, яка визначена Національним агентством, з них: фактично працюючих - 857 осіб, тих, що перебувають у соціальних відпустках – 198, звільнених – 190, а також тих, які проходили конкурсний відбір – 31 особа.
  За результатами перевірки факту та своєчасності подання декларацій встановлені випадки порушень щодо 5 декларантів, з яких: один декларант не подав щорічну декларацію за 2016 рік (перебуває у соціальній відпустці), три декларанти, які припинили діяльність, пов’язану з виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не подали декларації за 2016 рік та один декларант подав декларацію несвоєчасно. В усіх встановлених випадках письмово повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції.
  З метою недопущення порушень антикорупційного законодавства, здійснюється контроль за сумісництвом та суміщенням з іншими видами діяльності працівників Фонду області, а також проводиться щоквартальний моніторинг спільної роботи близьких осіб та їх підпорядкування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Випадків суміщення та сумісництва, отримання державними службовцями доходів з незаконних джерел в органах Фонду області та підпорядкування близьких осібне встановлено.
  Щоквартально проводиться моніторинг інформації, наданої територіальними управліннями, щодо близьких осіб – пенсіонерів, яким виплачується пенсія в управлінні, де працює працівник, з метою недопущення виникнення реального конфлікту інтересів.
Крім того, згідно плану роботи головним управлінням проводяться контрольні заходи з виїздом на місця до територіальних управлінь. Так, з початку року, проведено 2 таких заходи.
  Під час прийому громадян здійснюється відео- та аудіо- фіксація прийому громадян, зокрема в приміщені головного управління та в управлінні Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому в залах обслуговування громадян на 1 і 2 поверсі.
  В територіальних управліннях з 01.06.2016 року впроваджено порядок обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованої інформаційної технології з метою виключення контактів між громадянами та працівниками, відповідальними за підготовку документів для прийняття рішень про призначення пенсій та здійснення пенсійних виплат. Обробка пенсійної документації здійснюється на базі централізованої інформаційної системи ІКІС ПФУ і унеможливлює підготовку документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами, які безпосередньо здійснюють прийом громадян. Протягом 2017 року в систему «Призначення та виплати пенсій» введено 4,9 тис. пенсійних справ.
  Для підвищення ефективності діяльності управлінь вдосконалено механізми здійснення контрольно-аналітичної роботи. Так, для забезпечення захисту прав застрахованих осіб на соціальне страхування Пенсійним фондом запроваджено щомісячний моніторинг динаміки кількості осіб, яким не зараховано страховий стаж, та аналіз причин такого не зарахування. Здійснюється аналіз результатів роботи територіальних управлінь із страхувальниками та фіскальними органами щодо відпрацювання помилкових звітних відомостей страхувальника. Проводиться робота по співставленню даних, використаних для призначення/перерахунку пенсій, з наявними даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
  На постійному контролі перебуває питання формування потреби та фінансування пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об'єкти з виплати та доставки пенсій. Крім того, територіальними управліннями інформується головне управління щодо своєчасного списання коштів з рахунка управління на рахунки установ, що проводять виплату та доставку пенсій.
  З метою приведення сфери державних закупівель у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції підвищено дієвість контролю за додержанням законодавства під час здійснення закупівель за державні кошти. Для ефективного та прозорого здійснення закупівель використовуються авторизовані електронні майданчики, які дають змогу створити конкурентне середовище у сфері публічних закупівель та запобігти проявам корупції у цій сфері.
  Вживаються заходи щодо вдосконалення роботи з персоналом. На постійній основі запроваджено аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення ними порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб управління. Забезпечено вжиття заходів щодо запобігання потенційного та реального конфлікту інтересів та роз'яснено працівникам управлінь порядок дій у випадку виникнення потенційного конфлікту інтересів та недопущення виникнення реального конфлікту інтересів. Усі державні службовці та службовий персонал ознайомлено з обмеженнями, зазначеними в Законі України «Про запобігання корупції».
  В головному та усіх територіальних управліннях органів Фонду області в зоні очікування залів обслуговування громадян та приймальнях для громадян безперешкодно надається журнал скарг та пропозицій і розміщена скринька для звернень громадян. На стендах управлінь органів Фонду області розміщено номери телефонів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції для повідомлення, у разі необхідності, відповідних служб.
  З метою реалізації та контролю за виконанням програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів та підвищення рівня знань з питань антикорупційного законодавства в області проводилась відповідна інформаційна робота. Зокрема, протягом 1 півріччя 2017 року проведено 19 семінарів «Правова освіта» в яких взяли участь усі державні службовці органів Фонду області та 2 виробничі наради на відповідну тематику за участю 39 працівників.
 Із врахуванням проведених організаційно – управлінських заходів щодо забезпечення до виконання норм антикорупційного законодавства, а також із застосуванням Антикорупційних Програм щодо запобігання корупційних ризиків, робота Фонду області забезпечується з дотриманням норм та без порушень.
 
Інформацію підготовлено головним спеціалістом
з питань запобігання та виявлення корупції
управлінням внутрішнього аудиту та фінансового контролю