Головним управлінням Пенсійного фонду України в Хмельницькій області реалізовуються заходи щодо запобігання та виявлення корупційних ризиків, здійснюється моніторинг стану цієї роботи і контроль за дотриманням антикорупційних вимог.
   Протягом 2016 року в органах Фонду області здійснено 1424 перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, з них:фактично працюючих 932 особи та тих, які перебувають у соціальних відпустках – 193, звільнених – 196, а також тих, які успішно пройшли стажування та конкурсний відбір і призначені на посади – 103. Здійснено перевірку своєчасності подання 251 електронної декларації державними службовцями категорії “Б”(56 – головне управління, 195 – територіальні управління). За результатами перевірок встановлено 5 випадків несвоєчасного подання електронних декларацій  особами, уповноваженими на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2015 рік в 5територіальних управліннях Фонду області, а саме: у Волочиському районі та в Хмельницькому, а також в Летичівському, Славутському і Шепетівському об’єднаних управліннях ( 3 - припинили трудову діяльність, 1- перебуває у соціальній відпустці по догляду за дитиною до 3 років та 1 особа внаслідок механічної помилки своєчасно не відправила збережену чернетку сформованої декларації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ).За результатом встановлених випадків несвоєчасного подання електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 5 територіальними управліннями на 5 осіб направлені відповідні повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції.
    Окрім того, на повідомлення органів Державної фіскальної служби України щодо встановлення недостовірностей за результатами здійснення перевірок відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до абзацу другого частини десятої  статті 12 Закону України «Про засади запобігання  і протидії корупції», у 40 випадках ( 11- головне управління, 29 – територіальні) направлені листи до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо надання роз’яснень про необхідність декларування у позиціях 24 та 25 розділу IIIдекларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, будинку та квартири, які не перебувають у власності тав оренді суб’єкта декларування, але вказані в позиції 2 розділу І декларації як місце проживання абореєстрації суб’єкта декларування відповідно до паспортних даних.
   Станом на 01.01.2017 року закінчено проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади” щодо 863 осіб (205 – головне управління, 658– територіальні управління). Усі особи успішно пройшли люстрацію. Із загальної кількості працівників, що пройшли люстрацію 47 керівників, призначення на посади яких здійснює Голова правління Пенсійного фонду України (4 – головне управління, 43 – територіальні управління).
   З метою контролю за недопущенням випадків сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб постійно ведеться моніторинг додержання державними службовцями вимог Закону України “Про запобігання корупції”. Випадків суміщення та сумісництва, отримання державними службовцями доходів з незаконних джерел в органах Фонду області не встановлено.
   На виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік розроблені та реалізовуються Заходи щодо усунення корупційних ризиків в органах Фонду області.
   З 01.06.2016 року впроваджено порядок обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованої інформаційної технології з метою виключення контактів між громадянами та працівниками, відповідальними за підготовку документів для прийняття рішень про призначення пенсій та здійснення пенсійних виплат. Обробка пенсійної документації здійснюється спеціалістами територіальних управлінь на базі централізованої інформаційної системи ІКІС ПФУ з метою унеможливлення підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами управління, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.
  Для підвищення ефективності діяльності управлінь вдосконалено механізми здійснення контрольно-аналітичної роботи. Так, для забезпечення захисту прав застрахованих осіб на соціальне страхування Пенсійним фондом запроваджено щомісячний моніторинг динаміки кількості осіб, яким не зараховано страховий стаж, та аналіз причин такого не зарахування. Здійснюється аналіз результатів роботи територіальних управлінь із страхувальниками та фіскальними органами щодо відпрацювання помилкових звітних відомостей страхувальника. Проводиться робота по співставленню даних, використаних для призначення/перерахунку пенсій, з наявними даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
  На постійному контролі перебуває питання формування потреби та фінансування пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об'єкти з виплати та доставки пенсій. Крім того, територіальними управліннями інформується головне управління щодо своєчасного списання коштів з рахунка управління на рахунки установ, що проводять виплату та доставку пенсій.
   З 01.08.2016 року з метою приведення сфери державних закупівель у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції підвищено дієвість контролю за додержанням законодавства під час здійснення закупівель за державні кошти, а саме набрав чинності для всіх замовників Закон України «Про публічні закупівлі», яким встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Для ефективного та прозорого здійснення закупівель використовуються авторизовані електронні майданчики, які дають змогу створити конкурентне середовище у сфері публічних закупівель та запобігти проявам корупції у цій сфері, в результаті проведено 30 порогових закупівель з економією коштів у 82,2 тис. грн.
  Вживаються заходи щодо вдосконалення роботи з персоналом. На постійній основі запроваджено аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення ними порядку врегулювання конфлікту інтересів службових осіб управління. Забезпечено вжиття заходів щодо запобігання потенційного та реального конфлікту інтересів та роз'яснено працівникам управлінь порядок дій у випадку виникнення потенційного конфлікту інтересів та недопущення виникнення реального конфлікту інтересів. Усі державні службовці та службовий персонал ознайомлено з обмеженнями, зазначеними в Законі України “Про запобігання корупції”.
   З метою реалізації та контролю за виконанням програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів та підвищення рівня знань з питань антикорупційного законодавствав області проводилась відповідна інформаційна робота. Протягом 2016 року проведено 97навчань, в яких взяли участь 2910державних службовців,зокрема 82 тематичних семінарів “Правова освіта”, в яких взяли участь 2701 державний службовець, 13 виробничих нарад за участю 166 працівників, а також проведено 2 тестування 43 державним службовцям на відповідну тематику.
Інформацію підготовлено
відділом внутрішнього аудиту
 головного управління
Пенсійного фонду України
в Хмельницькій області