В області, згідно з поданою звітностю, в грудні 2017 року 1500 страхувальників використовували працю 8069 осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за цивільно- правовими договорами. А це складає майже 3 відсотки від усіх працюючих. При цьому 2118 застрахованих осіб виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами рік і більше. Протягом 2017 року спостерігалася тенденція щодо збільшення кількості застрахованих осіб, які виконували роботу за цивільно-правовими договорами.
  Законодавство захистило роботодавця і надало йому правові важелі у регулюванні виплати заробітної плати. Оформлення договорів цивільно-правового характеру це – мінімум норм і вимог законодавства, взаємних прав і обов’язків, тому укладення договору цивільно-правового характеру вигідно роботодавцю.
  Уклавши договір цивільно-правового характеру, працюючий втрачає право вимагати від роботодавця:
  • оплати за лікарняним листком;
  • надання щорічної оплачуваної відпустки;
  • дотримання заходів техніки безпеки та створення належних умов праці;
  • виплати офіційної заробітної плати не менше двох разів на місяць, у розмірі не менше встановленого мінімуму, а це на даний час 3723 грн.
   Робота за договорами цивільно-правового характеру звужує право на соціальний захист та зарахування страхового стажу сьогодні, а в майбутньому може позбавити права на пенсійні виплати.
  Шановні працівники! Перед влаштуванням на роботу за договорами цивільно-правового характеру рекомендуємо Вам врахувати всі наслідки від такого кроку та наполягати на оформленні повноцінного працевлаштування.
 
 Відділ забезпечення наповнення бюджету
фінансово-економічного управління
головного управління Пенсійного фонду України
в Хмельницькій області 


 

     Одним із повноважень органів Пенсійного фонду України є здійснення контролю за дотриманням суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, достовірністю відомостей про працюючих, поданих  страхувальниками до реєстру застрахованих осіб, контролю за цільовим використанням коштів шляхом проведення перевірок на підприємствах, установах та організаціях,  що здійснюють виплату і доставку пенсій, в установах (закладах), де особи перебувають на повному державному утриманні, та достовірністю довідок, наданих для призначення (перерахунку) пенсій.
     Протягом 2016 року територіальними управліннями Хмельницької області проведено 1469 перевірок  щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них 54 планові. План проведення  перевірок виконано на  98,2 % у зв’язку з проведенням Шепетівським об'єднанним управлінням Пенсійного фонду України Хмельницької області позапланової перевірки страхувальника, який ліквідовувався в грудні 2015 року. В 1180 перевірках виявлено порушення, що складає 80,3% до проведених.
За результатами перевірок:
-               застосовано 32 фінансові санкції за порушення порядку нарахування та сплати страхових внесків в сумі 9,89 тис.грн.,
-               притягнуто до адміністративної відповідальності 138 посадових осіб на суму          41,94 тис.грн.,
-               видано 826 приписів про усунення порушень щодо недостовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб.
     Також в 2016 році органами Фонду області проведено 1072 перевірки щодо цільового використання коштів Пенсійного фонду України, з них :
– 147 перевірок банківських установ, в ході яких виявлено 225 випадків порушень на суму120,4 тис. грн.;
– 765 перевірок об’єктів поштового зв’язку, де виявлено 1480 порушень порядку використання коштів Пенсійного фонду Українина загальну суму 63,0тис. грн.;
– 160 перевірок організацій установ, у яких особи перебувають на повному державному утриманні, з якихв 27 установах  встановлено 217 випадків порушень чинного законодавства.
     З метою контролю за достовірністю подання підприємствами, установами та організаціями документів про стаж і заробіток для призначення, перерахунку пенсій такожпроведено 10876 перевірок документів для призначення (перерахунку) пенсій,врезультаті виявлено 1381 порушення, попереджено 196 випадків переплат пенсій на суму 28,8 тис.грн., а також  встановлено 11 випадків переплат пенсій на суму 56,9 тис. грн.

 

Управління  платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області в Хмельницькій області

 

   Для Пенсійного фонду легалізація заробітної плати є не лише джерелом наповнення бюджету, кошти якого  витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги, в першу чергу - це захист прав застрахованих осіб!
   Застосування нелегальних схем виплати заробітної плати перешкоджає проведенню соціальних реформ та негативно впливає на добробут кожного мешканця нашої області.
   Відповідно до чинного пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачено єдиний соціальний внесок. Тобто, до страхового стажу при виході на пенсію зараховують лише ті періоди, за які повністю сплачені внески із заробітної плати не менше мінімального розміру.
   З січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати підвищено до рівня 3200 грн. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати.       

 
                                                                                                    Звернення до громадян
                                                                                      працездатного віку
 
 
      Коли мова йде про Пенсійний фонд, це відразу асоціюється з людьми похилого віку та виплатою пенсій. Дійсно, головне управління Пенсійного фонду України  Хмельниччини як і усі органи Пенсійного фонду України, виконують важливу соціальну функцію – забезпечують своєчасну виплату пенсій та допомог понад  416 тис. громадян області  із 12,6 млн. пенсіонерів держави.
       Пенсійні виплати постійно зростають, тому робота органів Пенсійного фонду  спрямована на збільшення надходжень, а забезпечити це можливо за умови легальної зайнятості населення та підвищення заробітної плати.
      Своєчасна та повна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – обов’язок кожного роботодавця! Однак,  на жаль, деякі роботодавці ведуть подвійну бухгалтерію -  виплачують людині певний  розмір заробітної плати,  а відрахування   єдиного соціального внеску здійснюють із суми, що значно менша за отриману тією чи іншою особою.
      Виплата заробітної плати в «конвертах» позбавляє працюючих таких соціальних гарантій, як: оплата тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною та допомогу по вагітності й пологах; виплата втраченого заробітку у зв’язку з втратою непрацездатності у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; виплата допомоги по безробіттю у випадку втрати роботи. Через несплату єдиного соціального внеску наймані працівники втрачають страховий  стаж  та можливість  одержання заробленої  пенсії за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника .
        Головне управління Пенсійного фонду України в області та підвідомчі управління постійно проводять інформаційні заходи щодо роз’яснення негативних наслідків отримання заробітної плати «у конвертах», але і самі працівники повинні зайняти чітку позицію та наполягати на виплаті заробітної плати з дотриманням вимог законодавства.
       Кожному працюючому необхідно, хоча б раз на рік, перевіряти розмір своєї заробітної плати та відрахувань єдиного соціального внеску, які декларує роботодавець до Пенсійного фонду України,  щоб виключити можливість наявності помилок, неточностей і недостовірності даних та мати впевненість у одержанні справедливо заробленої пенсії. І робити це потрібно не  тоді, коли   вже досягнуто пенсійного віку, а в період здійснення своєї трудової діяльності.
      На сьогоднішній день автоматизована система персоніфікованого обліку надає можливість кожному працюючому особисто в управліннях Пенсійного фонду України за місцем проживання  одержати інформацію щодо нарахованої заробітної плати, щомісячного розміру сплачених внесків до Пенсійного фонду України та страхового стажу. При  виявленні порушення трудових прав, працівник зможе своєчасно звернутися з позовом  до суду щодо дій роботодавця, який позбавив його соціальних гарантій.  
      У Пенсійному фонді України налагоджено інформування застрахованих осіб через веб-портал електронних послуг, де можна перевірити стан облікової чи пенсійної справи та пересвідчитись щодо відображених в них даних. Адреса веб-порталу portal.pfu.gov.ua. Спеціалісти управлінь Фонду постійно надають допомогу з реєстрації та використання даного інформаційного ресурсу.
 
Шановні громадяни!
     Вимагайте виплату заробітної плати відповідно до законодавства  - прозоро і відкрито. Не позбавляйте себе достойної пенсії в майбутньому та соціальної захищеності у випадках, передбачених законодавством.
 
 
 
Управління платежів до пенсійної системи
та захисту прав застрахованих осіб